Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 01 năm 2024

Chào mừng bạn đến với Chính sách về quyền riêng tư của phamngoccuong.com

Website phamngoccuong.com tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung được ban hành bởi Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018 (GDPR) và với các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức. Chính sách quyền riêng tư này sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi (bất kể bạn truy cập từ đâu) và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ bạn.

Thông tin quan trọng và chúng tôi là ai ?

Mục đích của chính sách bảo mật này

Chính sách quyền riêng tư này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách phamngoccuong.com thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm mọi dữ liệu bạn có thể cung cấp qua trang web này khi truy cập.

Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.

Điều quan trọng là bạn phải đọc chính sách quyền riêng tư này cùng với bất kỳ chính sách quyền riêng tư hoặc chính sách xử lý công bằng nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn . Chính sách quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo và chính sách quyền riêng tư khác và không nhằm mục đích thay thế chúng. 

Trung tâm kiểm soát dữ liệu 

phamngoccuong.com là đơn vị kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn (được gọi là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong chính sách bảo mật này).

Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO), người chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, bao gồm mọi yêu cầu thực hiện các quyền hợp pháp của mình, vui lòng liên hệ với DPO bằng cách sử dụng thông tin chi tiết được nêu bên dưới.

Chi tiết liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi theo các cách sau:

Tên đầy đủ của pháp nhân: Phạm Ngọc Cường

Địa chỉ email: [email protected]

Địa chỉ bưu chính:đang cập nhật

Số điện thoại:  đang cập nhật

Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập nhiều loại Thông tin Khách hàng. Bản tóm tắt về các loại thông tin mà Chúng tôi thu thập được trình bày dưới đây:

  • Thông tin sử dụng trang web. Thông tin Sử dụng Trang web là thông tin mà Chúng tôi thu thập, thông qua cookie của bên thứ ba ẩn danh, cho Chúng tôi biết về cách Bạn sử dụng và điều hướng qua các trang web của chúng tôi.
  • Bình luận
  • Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL), dòng nhấp chuột đến, thông qua và từ Trang web (bao gồm cả ngày và giờ), các sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm, trang thời gian phản hồi, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như nhấp chuột, chuyển động chuột, hoạt động cuộn), các phương pháp được sử dụng để duyệt ra khỏi trang và thông tin hành vi và hành vi phi nhận dạng phi cá nhân khác . Bạn có thể chọn tắt các tính năng này bằng cách chọn sử dụng cài đặt trình duyệt riêng tư và / hoặc tắt javascript. Lưu ý rằng làm như vậy sẽ vô hiệu hóa các tính năng khác mà Trang web này có thể sử dụng.
  • Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.
  • Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này sẽ không tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập một tính năng trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp đó là dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư này.Chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe của bạn cũng như dữ liệu di truyền và sinh trắc học ). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về các bản án và hành vi phạm tội hình sự.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kì và tất cả mục đích sau:

  • Để cung cấp những trải nghiệm cá nhân cho bạn, bao gồm hiển thị các quảng cáo, nhằm đảm bảo rằng mọi thứ bạn nhìn thấy thực sự thú vị và có ích cho bạn;
  • Để phản hồi, phân tích và xử lý các thắc mắc, yêu cầu, đăng ký, khiếu nại và phản hồi từ bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị về các trang web và Dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi cho bạn các thông điệp điện tử được bảo mật và các thư điện tử được cá nhân hóa liên quan đến các mối quan tâm của bạn được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ chúng tôi;
  • Để phân tích thống kê về các xu hướng, hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất truy cập những chủ đề được xem trên trang web, Dịch vụ đang được sử dụng như thế nào và có bao nhiêu email được người dùng nhận và mở xem;
  • Để cung cấp cho bạn và mọi người những đặc điểm nhân khẩu học và những mối quan tâm với những nội dung có liên quan hơn, bao gồm các quảng cáo cả trên và ngoài các trang web và các ứng dụng;

Bản tin bằng thư điện tử

Tại thời điểm đăng ký và ở các thời điểm khác khi bạn sử dụng các trang web, bạn sẽ có những lựa chọn về cách bạn cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi để nhận được những bản tin thông báo hay bản tin về các chương trình khuyến mại, ví dụ như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể- qua email từ chúng tôi và/hoặc trực tiếp từ những bên thứ ba. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ đề xuất với người dùng của các trang web của bên thứ ba những cơ hội để đăng ký theo dõi những bản tin của chúng tôi thông qua những trang web này. Nếu bạn chọn đăng ký theo dõi một trong những bản tin của chúng tôi từ trang web của một bên thứ ba, bên điều hành của trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký theo dõi, và chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này theo Chính sách này như thể là bạn đã cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi. Trong mục Tin Nhắn, nếu bạn bật thông báo email đối với những bài đăng mà bạn khởi tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận một email khi có bất cứ hoạt động nào trên các bài đăng này. Nếu sau đó bạn quyết định không muốn nhận những email cập nhật nữa, bạn có thể tắt chức năng này trong Mục Cảnh báo Email trong phần Cài đặt hồ sơ của bạn.